Jednostka OSP SULEJÓW PODKLASZTORZE powstała w 1968 r., zrzesza 30 druhów. Wyszkolona i zawsze gotowa do akcji kadra, ciągle podnosi swoje kwalifikacje.

Obszar działania znajduje się na granicy powiatów piotrkowskiego i opoczyńskiego na południe od Zalewu Sulejowskiego, lasów okalających ten zbiornik wodny oraz teren Sulejowskiego Parku Krajobrazowego przy drodze powiatowej nr E310 Sulejów – Tomaszów Mazowiecki.

Jako jedyna jednostka w gminie Sulejów zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki Pilicy, na którym znajduje się XII-wieczny Klasztor Opactwa Cystersów wpisany na Listę Pomników Historii.

W razie wystąpienia zagrożenia, w wyniku którego zablokowany zostanie most na DK12 w Sulejowie, prawobrzeżna jego część będzie mogła liczyć na pomoc ratowników z OSP Podklasztorze.

Od wielu lat działalność druhów z tej jednostki, ma na celu ochronę przed skutkami powodzi, miejscowych podtopień i powalonych przez wiatry drzew.

 

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, jaki pozyskała jednostka zastąpił VW T4, który służył przez 13 lat. Siedmioosobowe auto na bazie Citroena Jumpera w zabudowie kontenerowej w układzie 2+2+1, daje nowe możliwości bowiem wyposażone jest w agregat wysokociśnieniowy z 50 metrowym  szybkim  natarciem zbiornika wody o pojemności prawie pół tysiąca litrów ze zbiornikiem pianotwórczym. Dodatkowo wyciągarkę elektryczną 5490 kg oraz hak holowniczy.

Wieloletnie starania zarządu sprawiły, iż samochód doposażony jest w sprzęt oświetleniowy, tzw. „najaśnice ledowe” 5 x 30W z agregatem prądotwórczym, piły spalinowe z osprzętem, motopompę pływającą firmy Niagara z wężami pożarniczymi i armaturą pożarniczą.

Ponadto samochód posiada w swoim wyposażeniu torbę medyczną w plecaku PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Cramera, drabiny nasadkowe oraz ubrania osobiste i ubrania  specjalne.  W przyszłości planowane jest założenie selektywnego wywołania aby jednostka z Podklasztorza mogła być dysponowana bezpośrednio przez Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP.

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy to koszt 110.000,00 zł, z czego lwią część kwoty stanowiła dotacja z urzędu gminy Sulejów 90.000,00 zł. 20.000,00 zł to wkład własny jednostki pozyskany od darczyńców, sponsorów, firm, mieszkańców osiedla Podklasztorze oraz druhów, którzy przekazywali ekwiwalent za udział w zdarzeniach na ten szczytny cel.

Zarząd oraz druhowie jednostki OSP Podklasztorze składają podziękowania Burmistrzowi Wojciechowi Ostrowskiemu za dotrzymanie słowa i dofinansowanie pojazdu, Radzie Miejskiej w Sulejowie za udzieloną pomoc oraz wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

 

 

 • image
 • IMG_9316
 • IMG_9317
 • IMG_9318
 • IMG_9320
 • IMG_9321
 • IMG_9324
 • IMG_9327
 • IMG_9328
 • IMG_9329
 • IMG_9330
 • IMG_9332
 • IMG_9333
 • received_2410215009231312