Dnia 11 marca 2017 roku druhny i druhowie z OSP Witów zebrali się na corocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Zebranie otworzył i poprowadził prezes OSP Witów Michał Błaszczyński. Powitał zaproszonych gości: z-cę burmistrza Dorotę Jankowską, przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie Adama Stobieckiego, radnego Rady Miejskiej w Sulejowie – wiceprezesa OSP Witów – Jana Ratajczyka , komendanta  ZOMG Związku OSP RP w Sulejowie Janusza Błaszczyńskiego, prezesa ZOMG Związku OSP RP  w Sulejowie Stanisława Chmielewskiego, członka Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP w Sulejowie Sławomira Szczura oraz aspiranta sztabowego Dariusz Nejmana- dzielnicowego Komisariatu Policji w Sulejowie.

Członkowie zarządu OSP Witów przedstawili sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zebrani druhowie i druhny jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi za 2016 rok oraz przyjęli plan działalności na 2017 rok.

W tym samym czasie w strażnicy OSP Witów obradowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które jak co roku spotkały się z okazji Dnia Kobiet.

Po zakończeniu tych zebrań wszyscy razem usiedli do wspólnej kolacji, którą przygotowały panie z KGW Witów. Wszystkie panie obecne na kolacji otrzymały kwiaty, słodkie upominki i życzenia od druhów z OSP Witów z okazji ich święta.

  • 20170311_171456