Osiem zespołów – reprezentacji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu – wzięło udział w I Powiatowym Konkursie Obrzędów Ludowych, który odbył się w sobotę, 16 czerwca, w remizie OSP w Gazomi Starej.

W konkursie swoje programy związane z tradycyjnymi obrzędami ludowymi pokazały gospodynie i zespoły ludowe z Gorzkowic, Gazomi Starej, Bab, Kałku, Wolborza, Czarnocina, Moszczenicy i Tomawy.

Ci ostatni, z programem „Oczepiny”, spóźnili się – jak tłumaczyli, na młodych czekało dużo „bramek weselnych”.

Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymały równorzędne nagrody starosty (500 zł), a zespół z Wolborza został dodatkowo wyróżniony. Nagrodę za gościnne przyjęcie otrzymali także gospodarze, czyli strażacy z Gazomi Starej.

  • 5b25121ecd234_o,size,933x0,q,70,h,54fea4
  • 5b2511bef4034_o,size,933x0,q,70,h,6bce8a
  • 5b2511d47497e_o,size,933x0,q,70,h,f5d857
  • 5b2512ee4bcdd_o,size,933x0,q,70,h,bb9596
  • 5b25127d1b7ce_o,size,933x0,q,70,h,fe8439
  • 5b2511c449433_o,size,933x0,q,70,h,b31f8e
  • 5b25128ca3d1e_o,size,933x0,q,70,h,fc13d5