Od 1 maja 2020 roku obowiązują nowe stawki za odpady komunalne (tj. 27,00 zł od osoby i 23,00 zł od osoby w przypadku posiadania kompostownika). Aby móc skorzystać ze zwolnienia, posiadacze kompostowników powinni złożyć korektę deklaracji dot. odpadów komunalnych.

Nowe druki deklaracji można pobrać u sołtysów gminy Sulejów.

Druki deklaracji są dostępne również na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/sulejow/12190.pdf

Deklaracje należy wypełnić, zeskanować i przesłać na maila um@sulejow.pl lub podatki@sulejow.pl, deklarację można przesłać w formie elektronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowalnym lub podpisem ePUAP jak również tradycyjnie – pocztą lub można zostawić w skrzynce podawczej przy bramie urzędu Miejskiego w Sulejowie i u sołtysa.

Przypominamy również o nowym rachunku bankowym, dedykowanym opłatom za odpady komunalne:

13 8973 0003 0020 0031 0082 0071