Informujemy, że zgodnie z podjęta przez Radę Miejską w Sulejowie Uchwałą Nr XXI/211/2020 z dnia 31.03.2020 r. Gmina Sulejów nie będzie odbierała odpadów z nieruchomości, będących własnością Gminy Sulejów o nr ewid. 1, 2, 3, 4/2, 5/2, 6/12, obręb 2, miasta Sulejów, na których znajdują się domki letniskowe – teren JORPOLANY. Dotyczy to ośrodków wypoczynkowych oraz indywidualnych dzierżawców.

                Dzierżawcy z ww. terenu zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów z odbiorcami odpadów komunalnych.