Urząd Miejski w Sulejowie uprzejmie informuje, że odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców rewitalizowanego Placu Straży w Sulejowie odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

W okresie prac rewitalizacyjnych na Placu Straży mieszkańcy proszeni są o wystawienie pojemników pod budynek Straży Pożarnej. Pracownicy, zatrudnieni przy rewitalizacji mają ewentualnie pomagać z przestawieniem tych pojemników aby umożliwić ich opróżnienie.

Do czasu rozpoczęcia prac na ul. Krakowskiej odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany sprzed posesji, w okresie rewitalizacji ulicy, mieszkańcy proszeni są o wystawienie pojemników na róg ulic Krakowskiej i Częstochowskiej.