W dniu 6.06.17r. dokonano odbioru technicznego wodociągu na ul. Podole w Sulejowie i wodociągu rozdzielczego w miejscowości Włodzimierzów między ul. Leśną i Energetyczną. Łączna długość wybudowanych wodociągów to 515 metrów bieżących. Wykonawcą był Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Wybudowane wodociągi zapewnią dostawę wody dla mieszkańców tych rejonów gminy, przez co możliwy będzie szybszy rozwój mieszkalnictwa.