Do Urzędu Miejskiego w Sulejowie wpłynęła odpowiedź na pismo,
dotyczące poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.