Burmistrz Sulejowa

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, obejmujący cz. działek nr nr  5/2 i 6/12 w obrębie 2 m. Sulejów oraz cz. działki nr 528/2 w obrębie 4 m. Sulejów. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Sulejowie  ( wej. C pok. nr 19A  tel. 44  610-25-06).