logo

 

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

Rejonowy Zespół Doradczy w Piotrkowie Trybunalskim

organizuje:

KURSY CHEMIZACYJNE 

Szanowni Rolnicy!

  1. zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy rolnik(użytkownik profesjonalny środków ochrony roślin) wykonujący zabiegi chemizacyjne musi posiadać stosowne przeszkolenie z tego zakresu
  2. od 26 listopada 2015 r każda osoba dokonująca zakupów środków ochrony roślin musi również posiadać takie przeszkolenie potwierdzone stosownym świadectwem, które jest zobowiązana okazywać w punkcie sprzedaży środków ochrony roślin.
  3. Nie stosowanie się do w/w przepisów może być ukarane mandatem, albo m. in. zmniejszeniem dopłat obszarowych zaprasza
  4. na takie szkolenia zainteresowanych rolników:
  5. W związku z powyższym ŁODR zs. w Bratoszewicach –RZD Piotrków Tryb.
  1. dwudniowe dla tych którzy jeszcze nie uczestniczyli po 1.05.2004 roku w takich szkoleniach – koszt 98 zł
  2. jednodniowe dla tych, którzy przynajmniej raz po 1.05.2004 uczestniczyli w takim szkoleniu – koszt 64 zł.

Gwarantujemy :

  1. Solidne przeszkolenie z tego zakresu, jak i szerzej z ogólnej problematyki ochrony roślin
  2. Przekazanie wielu informacji z zakresu możliwości skorzystania z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-2020 (modernizacja gospodarstw, restrukturyzacja małych gospodarstw, programy rolnośrodowiskowe)

Zorganizujemy szkolenie, gdy zapisze się na nie co najmniej 20 osób

Prosimy o zapisywanie się telefoniczne pod numerem 519 301 050

albo osobiście podczas dyżurów specjalisty ŁODR w UM w Sulejowie

w każdą środę w godz. 9.00-12.00