Poniżej nabór wniosków o powierzenie grantów organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy:

1) 7/2019/G – dot. Pobudzenia zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw (…),

2 8/2019/G – dot. Organizacji imprez lokalnych,

3) 9/2019/G – dot. Działania wspierające grupy defaworyzowane

4) 10/2019/G – dot. Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie


7. Ogłoszenie – gminy Pobudzenie

8 Ogłoszenie – gminy Imprezy
9. Ogłoszenie – gminy grupy defaworyzowane
10 Ogłoszenie gminy kultura