W miniony czwartek odbyła się LI Sesja Rady Miejskiej w Sulejowie. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Radni nie przegłosowali nowej uchwały; opłaty za śmieci pozostają bez zmian, tj. 7 zł za odpady segregowane i 15 zł za odpady niesegregowane (kwoty od osoby).