Od dnia 4 lutego w kościele parafialnym p.w. św. Floriana w Sulejowie można zapoznać się z wystawą historyczną pt. „Opoczyńskie Królestwo Partyzanckie”. Ekspozycja obejmuje okres lat 1939 – 1945, a powstała z okazji 70. rocznicy bitew partyzanckich na ziemi opoczyńskiej. Ideą autorów wystawy było oddanie hołdu bohaterom walk partyzanckich, ostatnim świadkom wydarzeń w tym regionie w 1944 r. Wystawa składa się z 21 wielkoformatowych płyt, na których zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące działalności różnych formacji zbrojnych, a szczególnie osławionego męstwem i chwałą 25. pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej. Wśród prezentowanych fotografii i dokumentów są również i takie, które nigdzie nie były publikowane. Należy podkreślić, iż koncentracja oddziałów partyzanckich, wchodzących w skład 25. pp AK odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. w okolicach miejscowości Barkowice Mokre.

Wystawa powstała z inicjatywy Posła na Sejm RP Roberta Telusa. Jej wykonawcą było Muzeum Regionalne w Opocznie, przy współpracy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 23 września 2014 r. w Sejmie RP.

Na terenie Gminy Sulejów wystawa będzie eksponowana przez najbliższy miesiąc w kościele p.w. św. Floriana w Sulejowie oraz w kościele p.w. św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie. Ma to związek z przypadającą 14 lutego, 74. rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Miejski w Sulejowie, Parafia p.w. św. Floriana w Sulejowie oraz Paweł Wąs przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to już kolejna tego typu inicjatywa realizowana wspólnie na terenie Gminy Sulejów.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9