Informujemy, iż Urząd Miejski w Sulejowie pracował i pracuje.

Burmistrz Sulejowa wprowadził zmianę organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Sulejowie, w tym w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników samorządowych zawiesił do odwołania bezpośrednią obsługę klientów. Sprawy można załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Druki, wnioski, numery telefonów, adresy e-mail oraz aktualne informacje, w tym zbiór informacji i porad na temat koronawirusa znajdują się na oficjalniej stronie Urzędu Miejskiego w Sulejowie www.sulejow.pl.

W Urzędzie Miejskim w Sulejowie przy ul. Koneckiej 42 wystawiona jest skrzynka podawcza, do której można składać wnioski i pisma wraz z danymi kontaktowymi zwrotnymi: numer telefonu lub adres email.

W Urzędzie realizowane są na bieżąco przez Urząd Stanu Cywilnego zgłoszenia narodzin oraz zgonów. Pisma i dokumenty (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane są w pomieszczeniu Biura Obsługi Mieszkańców po wcześniejszym telefonicznym – ustaleniu konieczności wizyty /tel. 44/61-02- 509/. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w budynku Urzędu należy bezwzględnie przestrzegać zasad ostrożności wprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie t.j. dezynfekcja rąk, obowiązkowe zakładanie rękawiczek jednorazowych i zachowanie bezpiecznej odległości wyznaczonej w Urzędzie.

Od momentu ogłoszenia pandemii w gminie Sulejów działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który reaguje zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.