Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie z pomocą finansową Burmistrza Sulejowa, zakupił stroje dla Orkiestry Dętej Gminy Sulejów.