Wniosek gotowy: Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

W ramach swojego wniosku o dotację Gmina Sulejów planuje utworzenie OSA w 5 lokalizacjach. W Sulejowie, w Białej , Bilskiej Woli,  Barkowicach, Witowie Kolonii. Każda z lokalizacji pozwoli lokalnym społecznościom spędzać czas wolny w sposób zgodny z założeniami programu ministerialnego. Wielopokoleniowo, aktywnie i bezpiecznie. Wniosek posiada wymaganą dokumentację techniczną i uzgodnienia. Jest również optymalny pod względem kosztowym ( powtarzalne urządzenia, technologia wykonania). Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu Urząd Miejski przystąpi niezwłocznie do realizacji tak potrzebnej i wyczekiwanej infrastruktury.