Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 stycznia podsumowała 2018 rok. Za wzorową działalność operacyjną w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z  terenu powiatu piotrkowskiego wyróżniono sześć jednostek:

 • OSP Lubanów,
 • OSP Stobnica,
 • OSP Wola Krzysztoporska,
 • OSP Moszczenica,
 • OSP Rozprza,
 • OSP Przygłów.

 

Tylko wymienione wyżej jednostki z terenu powiatu piotrkowskiego otrzymały ocenę bardzo dobrą z inspekcji gotowości operacyjnej.

W 2018 roku na terenie gminy Sulejów wystąpiło 290 zdarzeń w tym 43 pożary, 232 miejscowe zagrożenia, 15 alarmy fałszywe. W stosunku do roku 2017 odnotowano spadek o 14, 2% ogólnej ilości zdarzeń. Siły i środki zaangażowane w działania na terenie gminy Sulejów to 393 pojazdy oraz 2099 ratowników.

Tak samo jak w 2017 roku największa ilość zdarzeń w roku 2018 wystąpiła w gminie i mieście Sulejów (290), następnie w gminie Wola Krzysztoporska (236) i Rozprza (163). Tylko w dwóch gminach odnotowano wzrost liczby zdarzeń tj. w gminie Rozprza i gminie Ręczno.

Nasza jednostka w 2018 roku dysponowana była do różnych zdarzeń 92 razy. OSP Przygłów za wzorową działalność operacyjną zostało wyróżnione po raz szósty z rzędu, natomiast wyróżnienie odebrało już po raz dziewiąty.

Wyróżnienie odebrał dh Naczelnik Michał Rytych.

źródło: http://www.osp.przyglow.net
 • PSP-2019-5
 • PSP-2019-9-800x445
 • PSP-2019-11
 • PSP-2019-16
 • wyroznienie-osp