W miniony poniedziałek, 15 października w Miejskim Ośrodku Kultury, odbyła się ostatnia planowana sesja Rady Miejskiej w Sulejowie. Po zrealizowaniu porządku obrad przyszedł czas na podsumowanie działalności Rady; nie zabrakło też podziękowań. Na zakończenie sesji pamiątkowe statuetki i dyplomy radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów Urzędu Miejskiego w Sulejowie oraz sołtysom wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Stobiecki wraz z wi-ce przewodniczącymi.

Sulejowska rada obradowała od 2014 roku w składzie:

Borkowski Bartosz, Ciapała Jacek, Czerwiński Władysław, Fogiel Rafał, Gaczkowski Michał, Gaik Sebastian, Królik Grzegorz, Kuczyński Ireneusz, Zygmunt Milerowski (do 2016 r.), Ratajczyk Jan, Ruciński Konstanty, Stobiecki Adam, Szczur Sławomir, Warmus Włodzimierz, Wąs Paweł (od 2016 r.) oraz Włóka Mirosław.

  • IMG_7732
  • IMG_7736
  • IMG_7738
  • IMG_7745
  • IMG_7747
  • IMG_7758
  • IMG_7761