Dokładnie 5 382 883,51 zł. Nasz wniosek został wysoko oceniony i przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego przyznali naszej gminie dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na budowę pasywnego przedszkola w Sulejowie, to aż 85% wartości projektu.

W wyniku oceny merytorycznej nasz wniosek uzyskał 81,16% maksymalnej liczby punktów. Nowy obiekt będzie energooszczędny i powstanie przy ulicy Opoczyńskiej, na działce znajdującej się obok obecnego przedszkola samorządowego. Będzie mogło tam uczęszczać ponad 100 maluchów. Projekt ma zostać zrealizowany w latach 2020-2022.

Nowe przedszkole będzie trzecim pasywnym budynkiem w Sulejowie, obecnie powstają basen i hala sportowa. Wszystkie te obiekty budujemy m.in. dla naszych najmłodszych. Ta „pasywna triada” będzie inwestycją unikatową nie tylko w skali województwa, ale i Polski.