To był długo oczekiwany moment. Szkoła nabrała rumieńców a uczniowie motywacji do rozwijania swoich sportowych talentów. W minioną niedzielę 4 czerwca w Łęcznie miało miejsce uroczyste otwarcie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej. Dyrektor szkoły, Beata Purgał, przywitała przybyłych gości i złożyła podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego nowego sportowego obiektu. Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski nie krył wzruszenia mówiąc o realizacji i finalizacji tego przedsięwzięcia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki, z-ca Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Hieronim Hubar, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Sulejowie, ks. proboszcz Leszek Druch oraz Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Michał Kieszkowski. W części sportowo – artystycznej miał miejsce pokaz tańca nowoczesnego przygotowany przez uczniów klas II i III. Odbyła się również „mała olimpiada”, w której oprócz zawodników ze Szkoły Podstawowej w Łęcznie wzięli udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie. Zwycięzcy otrzymali medale, a wszyscy uczestnicy rozgrywek słodycze. Gmina na budowę kompleksu sportowego w Łęcznie otrzymała dofinansowanie ze środków FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2016. Umowę o dofinansowanie zawarto z Ministrem Sportu i Turystyki. Wysokość dofinansowania to 138 900,00 zł. Całkowita wartość zadania 580 760,00 zł. Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej w Łęcznie obejmowała budowę: boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 24×44 m, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni z poliuretanu o wym,. 14×22 m oraz boiska do siatkówki plażowej. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęcznie składa serdeczne podziękowania przybyłym gościom, sponsorom, rodzicom, nauczycielom i tym wszystkim, którzy uczestniczyli w tym ważnym dla całej społeczności szkolnej wydarzeniu.

 • DSC_0440
 • DSC_0436
 • DSC_0433
 • DSC_0465
 • DSC_0447
 • DSC_0455
 • DSC_0480
 • DSC_0467
 • DSC_0495
 • DSC_0504
 • DSC_0512
 • DSC_0506
 • DSC_0513
 • DSC_0525
 • DSC_0534
 • DSC_0544
 • DSC_0543
 • DSC_0553
 • DSC_0555
 • DSC_0572
 • DSC_0578
 • DSC_0582
 • DSC_0580
 • DSC_0585
 • DSC_0586
 • DSC_0590