Otwarcie „Plenerowego Kina Letniego” związane jest z podpisaniem umowy w dniu 19 czerwca br. pomiędzy Gminą Sulejów, a Województwem Łódzkim dotyczącą pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich.

 

„Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

 

Szczegóły na plakacie poniżej.