Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Sulejowie informuje, że od 14 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku, przyjmowane będą od Mieszkańców deklaracje uczestnictwa w projekcie, dotyczącym możliwości dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii tj. FOTOWOLTAIKA, KOTŁY NA BIOMASĘ (PELLET), KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA.

Formularze do pobrania ze strony internetowej www.sulejow.pl bądź w siedzibie Urzędu, wejście D, pok. 22, gdzie również prosimy składać wypełnione deklaracje. Górny limit nieruchomości w projekcie to 200 budynków, dlatego pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. Przewidujemy utworzenie listy rezerwowej.

Deklaracje będą przyjmowane w związku ze zbliżającym się naborem dla Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: (44) 61 02 532.

<< deklaracja >>

<< prezentacja >>