W związku ze stanowiskiem pracowników i kierownictwa MZK w Sulejowie, Burmistrz Sulejowa udostępnia treść petycji

[ Treść Petycji ]

 

pod petycją podpisało się 82 pracowników MZK w Sulejowie.