Podczas mszy św. odpustowej ku czci św. Leonarda w kościele pw. św. Floriana w Sulejowie , 5 listopada 2017 r., została uroczyście poświęcona przez ks. abp. Władysława Ziółka zabytkowa figura ,,Pięknej Madonny”. Jak podkreślił proboszcz parafii ks. Leszek Druch  figura ,,Pięknej Madonny” to najcenniejszy zabytek w posiadaniu sulejowskiego kościoła. Pochodząca z ok. 1420 r. figura, to jedyne takie dzieło  w całym naszym województwie.  Licząca 600 lat figura, która powróciła z pracowni konserwatorskiej do parafii była uszkodzona i bardzo zniszczona przez ząb czasu. Badania naukowe potwierdziły jej średniowieczny rodowód z początku XV wieku i wskazały na Kraków jako miejsce wykonania, lecz nie udało się znaleźć autora rzeźby.  Całkowity koszt przeprowadzonych badań i prac konserwatorskich wyniósł 40 tys. zł. Oprócz dotacji Konserwatora Zabytków w wysokości 15 tys. zł. dodatkowo należało wyłożyć 25 tys. Dlatego dziś serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym można było odrestaurować ten bezcenny skarb, kulturowe i duchowe dziedzictwo wiary, by służyło  następnym pokoleniom wiernych.

  • IMG_3396
  • IMG_3400
  • IMG_3397
  • IMG_3405
  • IMG_3398
  • IMG_3402
  • IMG_3401
  • IMG_3403
  • IMG_3404
  • IMG_3406