Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie informuje, że pierwsza próba zespołu ludowego „Piliczanie” z udziałem instruktora, odbędzie się 12 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie MOK przy ulicy Błonie 10A w Sulejowie.

Pragniemy również poinformować, że jednym z priorytetów działalności  zespołu ludowego w naszej gminie będzie edukacja wokalna. Chcemy dać szansę wszystkim, którzy chcą się w ten sposób integrować i mile spędzać czas. Nauczymy Państwa wszystkiego co jest niezbędne przy pracy na scenie. Będzie to nie tylko nauka śpiewu, ale również nauka pracy z mikrofonem i odpowiedniego zachowania się na scenie. Pracujemy również nad odpowiednim przygotowaniem regionalnych strojów, z udziałem etnografa. 

ZAPRASZAMY!!!

Więcej szczegółów uzyskają Państwo pod nr tel. 44 6162 533