W  roku 2017,  28 września, powstał MUKS „PILICZANKA-SULEJÓW”, klub uczący dzieci i młodzież podstaw gry w tenisa stołowego.

Głównym zadaniem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół.

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z dyrekcją szkół, radą rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, opierając swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców.

Swoje zainteresowanie nauką gry w tenisa stołowego, od początku, potwierdziło uczestnictwem 21 uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie, 23 uczniów w szkole podstawowej w Witowie – Kolonii, 8 uczniów w Szkole Podstawowej w Uszczynie oraz 6 uczniów w Szkole Podstawowej
w Łęcznie. Tenis stołowy, największym zainteresowaniem wśród uczniów, cieszy się w okresie od jesieni do wiosny.

W ciągu tego roku, wielu uczniów posiadło już takie umiejętności gry, że zarząd klubu postanowił zgłosić pięciu młodych sportowców  do Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Łodzi, do rozgrywek w V lidze.

W imieniu uczniów i zarządu klubu, pragnę podziękować Burmistrzowi Sulejowa Wojciechowi Ostrowskiemu oraz Dyrekcjom Szkół Podstawowych za okazaną pomoc. Bez ich wsparcia, działalność o tak szerokim zakresie, nie była by możliwa. – powiedział nam prezes MUKS „Piliczanka Sulejów” Stanisław Marciniak.

Szczególne podziękowania kierowane są do burmistrza, za zakupienie 19 stołów do gry oraz innego potrzebnego sprzętu. Stoły otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie – 4 szt., Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 3 szt., Szkoła Podstawowa w Uszczynie –2 szt. oraz Szkoła podstawowa w Witowie-Kolonii -10 szt.

Ostatnio dla sekcji  w Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii zakupiony został również automat (czytaj „robot”) pomocny przy nauce gry w tenisa stołowego.

DZIĘKUJEMY

 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav