Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały dotyczące inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki pieniądzom pochodzącym z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w sumie w ramach tej „koronawirusowej” rekompensaty wojewoda przelał na gminne konto ponad 2 miliony 550 tysięcy złotych. Zabezpieczono już środki finansowe na remonty ulic Kwiatowej i Torowej w Sulejowie, budowę świetlicy wiejskiej w Klementynowie, modernizację chodnika w Kurnędzu oraz przebudowę gminnych dróg i chodników. Burmistrz już wcześniej zapowiadał, że o konkretnych inwestycjach w ramach tej ostatniej uchwały poinformujemy po konsultacjach z radnymi.

Na ten cel zabezpieczono 2 mln zł. Każdy z radnych otrzymał pisma z kilkoma propozycjami, dotyczącymi m.in. remontów ulic Południowej, Jarzębinowej i Leśnej we Włodzimierzowie oraz przebudowy chodnika w Zalesicach przy placu zabaw. Inwestycje zostały zaakceptowane przez większość radnych. Kolejna propozycja dotyczyła odcinka drogi w Łęcznie w kierunku Łazów Dąbrowa. Większość radnych była za, w związku z tym ogłoszono przetargi na prawie wszystkie z wymienionych inwestycji. W przypadku świetlicy w Klementynowie najpierw należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Cieszę się, że tak szybko udało się ogłosić przetargi, bo to oznacza, że niebawem rozpoczniemy pracę. Obecnie przygotowujemy kolejne inwestycje – wyjaśnia Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa.

Ze szczegółowymi informacjami w sprawie przetargów można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej. O kolejnych inwestycjach, które zamierzamy zrealizować dzięki Funduszowi Inwestycji Lokalnych, będziemy informować na bieżąco, dróg które zamierzamy wyremontować będzie bowiem więcej. Pieniądze mają zostać podzielone według proporcji: 1,5 mln zł na zadania na terenie gminy, a 1 mln zł na zadania w samym Sulejowie. Najwięcej pieniędzy z tej puli zarezerwowano na remonty gminnych dróg i chodników.