Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, 12 lutego 2018 r., podpisał UMOWĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 ,, MAGIA PILICY – OCHRONA PRZYRODY OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY”. Kwota dotacji, jaką otrzymaliśmy wynosi 5.843.784,00 zł.

Jest to kolejny projekt realizowany w partnerstwie z pięcioma innymi gminami ,który  polega na budowie infrastruktury dla szlaków turystycznych zlokalizowanych w sześciu gminach leżących nad rzeką Pilicą. Ideą projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego, ograniczenie ruchu samochodów na terenach cennych przyrodniczo oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska na tychże obszarach, w tym znajdujących się na terenach Parków Krajobrazowych: Sulejowskiego i Przedborskiego oraz na obszarach Natura 2000.

Kolejnym etapem projektu było spotkanie inicjujące przystąpienie do realizacji projektu ,,MAGIA PILICY – OCHRONA PRZYRODY OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY”, które odbyło się w UM w Sulejowie, 23 lutego br., a gospodarzem spotkania był Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. Jesteśmy liderem tego projektu i dlatego niezwykle istotną kwestią dla nas, było przeprowadzenie spotkania, w jak najkrótszym czasie od daty podpisania umowy po to, aby omówić wszystkie kwestie dotyczące: podziału kompetencji, harmonogramu prac oraz  rozliczeń finansowych – powiedział burmistrz. Udział w spotkaniu, wzięli wszyscy przedstawiciele Partnerów projektu, tj.  włodarze gmin: Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny oraz Żytno.

W ramach projektu powstaną m.in. ścieżki rowerowe o łącznej długości ponad 34 km oraz tzw. mała architektura: oświetlenie szlaku, stojaki na rowery, wiaty, kosze na śmieci, a także mapy i tablice informacyjne.

Projekt wkroczył w fazę realizacji, a przedsięwzięcie , jakim jest utworzenie pierwszego turystycznego produktu regionalnego wymagało kilkuletniej pracy. Partnerstwo gmin zawiązało  się w roku 2015

MAPA SZLAKU ROWEROWEGO PROJEKTU MAGIA PILICY

Poniżej link do mapy szlaku rowerowego projektu MAGIA PILICY

http://geoportal.lodzkie.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=369638

 

  • DSC_0069
  • DSC_0301
  • DSC_0302
  • DSC_0303
  • DSC_0304
  • DSC_0305