ZAPROSZENIE NA CYKL ZAWODÓW

„PIŁKA SIATKOWA NA MEDAL”

 

Uczniowski Klub Sportowy „FUKS” Sulejów zaprasza dziewczęta rocznik 2003 i młodsze do udziału w cyklu turniejów piłki siatkowej „PIŁKA SIATKOWA NA MEDAL”.  

Pierwsze zawody w kategoriach:

klasa III szkoły podstawowej i młodsze (2007 i młodsze), oraz klasa IV i V szkoły podstawowej (2005 i 2006).

Zawody odbędą się 22.10.2016r.(sobota) o godz. 9.30 w sali gimnastycznej Szkoły podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum w Sulejowie.

Wymagana będzie pisemna zgoda rodziców zezwalająca do wzięcia udziału dziecka w zawodach sportowych oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w turnieju siatkarskim.

 ŻYCZYMY UDANEJ SIATKARSKIEJ ZABAWY

 ZARZĄD UKS „FUKS” SULEJÓW

 Bliższych informacji udzielają: Grzegorz Ruciński – 510-577-220, Wiesław Wieczorkowski – 501-257-382

REGULMIN

TURNIEJU DWÓJEK DZIEWCZĄT

W PIŁKĘ SIATKOWĄ

KLASA IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ (2005 i 2006)

SULEJÓW 22.10.2016r.

 

 1. CEL
  • popularyzacja siatkówki w Gminie Sulejów,
 • dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną,
 • integracja środowiska uczniów z różnych miejscowości i szkół,
 • wyłonienie najlepszej drużyny turnieju,

 

 • 2. ORGANIZATOR
 • UKS „FUKS” Sulejów,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie,
 • Urząd Miejski w Sulejowie.
 • 3. TERMIN I MIEJSCE
 • 22.10.2016r. (sobota) – sala sportowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulejowie,
 • do godz.9:30 – przyjazd drużyn, odprawa techniczna, losowanie,
 •    godz. 9:45 – uroczyste otwarcie zawodów,
 •  godz. 10:00 – rozpoczęcie turnieju,
 • 4. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział dziewczęta IV i V klasy szkoły podstawowej rocznik 2005-2006.( dwójkami). Wymiary boiska 4,5m x 5,0m. Wysokość siatki 2,00m.

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS. System rozgrywek podany zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości startujących drużyn.

 1. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyn należy dokonać do godziny 9:30 w dniu zawodów t.j 22.10.2016r.

Informacji udzielają:

501 257 382 Wiesław Wieczorkowski 510 577 220 Grzegorz Ruciński

 1. NAGRODY

Zawodniczki które zajmą miejsca I-III otrzymają medale. Dziewczęta uczestniczące     w zawodach otrzymają poczęstunek. Przewidziana niespodzianka dla uczestniczek zawodów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wymagana pisemna zgoda lub obecność rodzica, opiekuna.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.

W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu    z organizatorem

REGULMIN

TURNIEJU SINGLI DZIEWCZĄT

W PIŁKĘ SIATKOWĄ

KLASA III SZKOŁY PODSTAWOWEJ I MŁODSZE (2007 i młodsze)

SULEJÓW 22.10.2016r.

 

 1. CEL
  • popularyzacja siatkówki w Gminie Sulejów,
 • dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną,
 • integracja środowiska uczniów z różnych miejscowości i szkół,
 • wyłonienie najlepszej drużyny turnieju,

 

 • 2. ORGANIZATOR
 • UKS „FUKS” Sulejów,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie,
 • Urząd Miejski w Sulejowie.
 • 3. TERMIN I MIEJSCE
 • 22.10.2016r. (sobota) – sala sportowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulejowie,
 • do godz.9:30 – przyjazd drużyn, odprawa techniczna, losowanie,
 •    godz. 9:45 – uroczyste otwarcie zawodów,
 •  godz. 10:00 – rozpoczęcie turnieju.
 • 4. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział dziewczęta III klasa i młodsze(single) rocznik 2007 i młodsze. Wymiary boiska 3,0m x 3,0m. Wysokość siatki 1m80cm.

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS. System rozgrywek podany zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości startujących drużyn.

 1. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyn należy dokonać do godziny 9:30 w dniu zawodów t.j 22.10.2016r.

Informacji udzielają:

501 257 382 Wiesław Wieczorkowski 510 577 220 Grzegorz Ruciński

 1. NAGRODY

Zawodniczki które zajmą miejsca I-III otrzymają medale. Dziewczęta uczestniczące     w zawodach otrzymają poczęstunek. Przewidziana niespodzianka dla uczestniczek zawodów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Wymagana pisemna zgoda lub obecność rodzica, opiekuna.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.

W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu     z organizatorem

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

NA UDZIAŁ UCZNIA / UCZENNICY W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

 DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „FUKS” SULEJÓW

 

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na)  wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka *)

………………………………………………………………………………………………                                                               imię i nazwisko dziecka /klasa/data urodzenia

w zawodach piłki siatkowej które odbędą się w dniu…………………….w…………………………………….

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w międzyszkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Uczniowskiego Klubu Sportowego „FUKS” Sulejów oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

………………………………   ………………………………………..         …………………………….

miejscowość i data               podpis  rodzica/ów / opiekuna/ów                 telefon kontaktowy