Trwają prace związane z przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów. Plan ten jest dokumentem strategicznym na podstawie, którego będzie można pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje ekologiczne związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W związku z tymi pracami planowanych jest kilkanaście inwestycji związanych z tematem proekologii. Jednym z kluczowych przedsięwzięć będzie modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sulejów. Obecnie naprawy oświetlenia generują wysokie koszty. Wdrożenie jednej dużej inwestycji ograniczyłoby wydatkowanie środków na energię, zmniejszyło wydatki na naprawy i ograniczyło emisję gazów cieplarnianych. Na terenie Miasta i Gminy Sulejów znajduje się w chwili obecnej 2735 punktów oświetleniowych. Koszt przebudowy i modernizacji oświetlenia wraz z kosztem zarzadzania tym oświetleniem wyniesie ok. 5.000.000,00 zł. Wpisanie do PGN tego zadania pozwoli szukać środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia a w przypadku ogłoszenia konkursów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska lub Regionalny Program Operacyjny pozwoli złożyć aplikacje na to zadanie. W skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mają wejść również zadania z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W związku z pracami związanymi z przygotowaniem PGN w dniach 28-29 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sulejowie zostanie przeprowadzone szkolenie, połączone ze spotkaniem informacyjnym, mające na celu przybliżyć Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Właściciele przedsiębiorstw z terenu Miasta i Gminy Sulejów biorący udział w szkoleniu maja szanse być wpisani do PGN. Dzięki temu mają również możliwość pozyskiwania środków na różnego rodzaju inwestycje. Spotkania każdego dnia będą rozpoczynać się o godz. 10.00.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!