W dniu 21 stycznia br. Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski przekazał tereny pod roboty polegające na budowie dróg w Sulejowie na Podklasztorzu – ulica Kazimierza Jagiellończyka, Kirasjerów, Huzarska, Grodzka, ulica bez nazwy wraz z budową chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej, realizowane w ramach zadania inwestorskiego „Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze”.

Z ramienia gminy zostali powołani inspektorzy nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej, którzy będą czuwać nad prawidłowym wykonywaniem robót.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 30 września 2017r.

Jest to pierwszy z trzech etapów budowy dróg na osiedlu Podklasztorze. W dniu 26 stycznia 2017r. Gmina Sulejów otrzymała decyzję w sprawie pozwolenia na budowę dla drugiego etapu inwestycji.

  • DSC_0195
  • DSC_0203
  • DSC_0204
  • DSC_0210
  • DSC_0198
  • DSC_0211
  • t (2)