W dniu 8 sierpnia Burmistrz Sulejowa przyjął raport od dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie o stanie przygotowań do nowego roku szkolnego po wprowadzeniu reformy oświatowej. Dyrektor zapewił iż: reforma oświaty w Gminie Sulejów przebiega  bez większych problemów. Gimnazja zostają włączone w struktury pobliskich szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody w Przygłowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. Jak przekazał nam Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, obie szkoły po reformie będą miały jeszcze większe możliwości rozwoju i społecznej adaptacji. W wyniku przekształceń Szkół Podstawowych z sześcio na ośmioklasowe, w pozostałych szkołach podstawowych na terenie gminy wystąpiły braki kadrowe personelu pedagogicznego, które zostają uzupełnione nauczycielami likwidowanych gimnazjów. Żaden ze stałych nauczycieli nie traci w wyniku reformy pracy. Na potrzeby tych zmian z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci, został również zreformowany system dowozu dzieci do szkół. Punktem kwalifikacji do dowozu nie jest ustawowa ilość kilometrów a bezpieczna droga dziecka do szkoły. Na przejściach dla pieszych w punktach newralgicznych pomagają specjalnie przeszkolone do tego osoby.

W szkołach, które przejmują w nadchodzącym roku szkolnym klasy gimnazjalne, będzie uczyć się po około 500 dzieci. W wyniku przeprowadzonych konkursów, zmienia się tam również kadra kierownicza. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody w Przygłowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie w najbliższym roku szkolnym będą kontynuować projekt unijny dotyczący prowadzenia zajęć wyrównawczych dla uczniów przy uwzględnieniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W okresie wakacyjnym przeprowadzone zostały drobne remonty i konserwacje oraz doposażono klasopracownie w ławki, krzesła i niezbędne pomoce dydaktyczne.

Szkoły z terenu Gminy Sulejów kończą przygotowania do nowego roku szkolnego.