Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” prowadzi w Sulejowie Punkt Lokalny  Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

 

Osoby mogą skorzystać z BEZPŁATNEJ pomocy dla osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych. Pomoc obejmuje:

 • pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną,
 • pomoc prawną oraz mediacje,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają
  w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu w związku z otrzymywaną pomocą,
 • pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

BEZPŁATNA pomoc dla świadków i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przyjdź  SULEJÓW ul. TARGOWA 20 lub zadzwoń  791 664 566  – osoba pierwszego kontaktu pomoże w zakwalifikowaniu do odpowiedniej formy pomocy i umówi termin bezpłatnej wizyty u specjalisty. 

 

W CELU OTRZYMANIA POMOCY NALEŻY:

 1. Umówić się telefonicznie lub na miejscu na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu
  Ośrodka w  Sulejowie.
 2. Wypełnić wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej.
 3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych przez osobę pierwszego kontaktu.