Sulejów, dnia 02 grudnia 2015 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulejowie, które odbędzie się w dniu

11 grudnia 2015 r. /piątek/ o godz. 10.00

w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Opracowanie planu pracy na 2016 r.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Sulejowa.
4. Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Sulejowie.
5. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ KONSTANTY RUCIŃSKI