Sulejów, dnia 08 lipca 2016 r.

                                                        


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulejowie, które odbędzie się w dniu

 

      14 lipca 2016 r. /czwartek/ o godz. 1000

 

w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Rozpatrzenie skargi.
  2. Ustalenie terminu rozpoczęcia kontroli w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Sulejowie.
  3. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

                                                                                 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                      

                                                                                 /-/  KONSTANTY RUCIŃSKI