Sulejów, dnia 03 grudnia 2015 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sulejowie, które odbędzie się w dniu

15 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 9.00

w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Opracowanie planu pracy na 2016 r.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 r.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ MIROSŁAW WŁÓKA