Sulejów, dnia 06 października 2015 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sulejowie, które odbędzie się w dniu

19 października 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 z następującym porządkiem obrad:

  1. Koordynacja ruchem pojazdów w okolicy cmentarza podczas Święta Zmarłych.
  2. Przygotowanie do „Akcji Zima 2015/2016” na terenie Gminy Sulejów.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

 

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                      

                                                   /-/ MIROSŁAW WŁÓKA