Sulejów, dnia 06 października 2015 r.

           Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulejowie, które odbędzie się w dniu:

21 października 2015 r. /środa/ o godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 z następującym porządkiem obrad:

  1. Miejski Zakład Komunalny – wyniki ekonomiczne zakładu.
  2. Kontrola działalności finansowej, gospodarczej i edukacyjnej w placówkach przedszkolnych – posiedzenie wyjazdowe.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

         /-/ KONSTANTY RUCIŃSKI