Sulejów, dnia 06 października 2015 r.

           Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Sulejowie, które odbędzie się w dniu

20 października 2015 r. (wtorek) o godz. 8:00

w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza realizacji inwestycji przyjętych w budżecie na 2015 r.
    – wyjazd w teren.
  2. Informacja na temat zagospodarowania odzyskanych terenów   „POLANA” w Sulejowie.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/ JAN RATAJCZYK