Sulejów, dnia 06 października 2015 r.

           Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Wychowania, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Sulejowie, które odbędzie się w dniu

22 października 2015 r. /czwartek/ o godz. 9:00

w Urzędzie Miejskim w Sulejowie ul. Konecka 42 z następującym porządkiem obrad:

  1. Sport i kultura dorosłych:
    – wykorzystanie sal gimnastycznych,
    – działalność klubów sportowych (ilość zaangażowanych zawodników, w tym z naszej gminy).
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/ RAFAŁ FOGIEL