Na zaproszenie Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego, przedstawiciel Rządu Rzeczpospolitej Polskiej , Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, wziął udział w naradzie dotyczącej sytuacji na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piotrków- Sulejów. Minister Macierewicz jest przekonany, że dojdzie do realizacji budowy drogi S12, która stanowi obwodnicę Sulejowa, oraz zapewnił, iż sprawa maksymalnego przyspieszenia działań nad budową obwodnicy, w pierwszym etapie realizacji inwestycji, będzie przedmiotem jego rozmów z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, poseł Grzegorz Wojciechowski, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Grabowski i Michał Król, radny Powiatu Piotrkowskiego Tomasz Michalczyk, radny Gminy Sulejów oraz burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski i zastępca burmistrza.

Minister przedstawił pakiet działań doraźnych, osłonowych, które do czasu wybudowania S12 będącej również obwodnicą Sulejowa, na odcinku od Rokszyc do Sulejowa zostaną wykonane przy DK  12 aby wesprzeć w ten sposób użytkowników drogi. Są to m.in. budowa skrzyżowania z wyspą centralną przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 12 i 74 ulice: Opoczyńska, Konecka, Piotrkowska; budowa zatok autobusowych – 10 szt, na DK 12; przebudowa odcinka DK 12 na terenie Sulejowa wraz z odwodnieniem; budowa drogi rowerowej pomiędzy Piotrkowem a Przygłowem.

Obecność przedstawiciela polskiego rządu jest reakcją na liczne zgłoszenia samorządu sulejowskiego o konieczności interwencji władz centralnych w sprawie budowy obwodnicy Sulejowa.

 

  • DSC_0195
  • DSC_0177
  • DSC_0202