Dokładnie 77 lat temu, 14 lutego 1942 roku, z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej powstała Armia Krajowa, podlegająca polskiemu rządowi RP na uchodźstwie. W skład armii weszło ok. 200 organizacji. Jej komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki „Grot”.

Armia Krajowa określana jest jako największa militarna organizacja podziemna czasów II wojny światowej. Jej zasadniczym zadaniem było tworzenie struktur wojskowo – organizacyjnych w czasie okupacji i mobilizacja społeczeństwa do bieżącej walki z okupantem, ochrona Polskiego Państwa Podziemnego oraz przygotowanie kraju do powstania powszechnego.

Posiadała typowo wojskową strukturę, choć oczywiście uzależnioną od specyficznych warunków, jakie narzucała okupacja kraju przez wroga. Co oczywiste, największe i najbardziej spektakularne akcje i działania Armii Krajowej miały miejsce w dużych miastach, szczególnie w Warszawie. W obszarach z dala od nich, była to przeważnie leśna działalność partyzancka.