Sulejowscy Urzędnicy zapraszają na kawę (i herbatę). Już czas abyście zobaczyli Państwo z kim korespondujecie, rozmawiacie, często burzliwie dyskutujecie. Poznajmy się. Urzędnik to też człowiek. Służba jaką pełni przepełniona jest mnogością ustaw, uchwał, rozporządzeń, zarządzeń. Będąc w najbliższym kontakcie z żywą rzeczywistością, to urzędnik w samorządzie gminnym posiada najlepszą wiedzę i diagnozę społeczną. Jesteśmy w Urzędzie dla Państwa! A od święta, gminnego święta, z uśmiechem podamy Państwu pyszną kawę. Czekamy na Państwa 14 sierpnia od godziny 17.30 przy scenie na Podklasztorzu.