Miesiąc temu Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski podpisał umowę na zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Piotrkowska, Szkolna, Polna w Sulejowie (teren po byłym przedszkolu) na cele turystyczno- rekreacyjne.

Na placu pojawiła się już ekipa budowlana, która rozpoczęła I etap zaplanowanych prac, w skład których wchodzą:

 

 • wykonanie sieci i instalacji sanitarnych (wodno – kanalizacyjnych),
 • roboty elektryczne i oświetlenie terenu,
 • roboty ziemne w tym uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem gruntu, gruzu, śmieci,
 • wykonanie parkingu i ciągów komunikacyjnych,
 • stworzenie boiska wielofunkcyjnego,
 • rozbiórka istniejących budynków (budynek hydroforni, stare ogrodzenie oraz budynek gospodarczo – sanitarny),
 • stworzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury

Prace mają zakończyć się 30 września br.

 

 • 20180406_134856
 • 20180406_134911
 • 20180406_134926
 • 20180406_134931
 • 20180406_134952
 • 20180406_134956
 • 20180406_134959
 • 20180406_134847