Na terenie miasta Sulejów trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Odbywają się cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych. Na drogi gruntowe sukcesywnie jest dowożone kruszywo.

W pierwszej kolejności mamy zamiar uzupełnić ubytki w drogach gruntowych na osiedlu Podklasztorze.

Remonty cząstkowe nawierzchni trwają na ulicach: Wschodnia, Przejazd, Garncarska. Po Świętach Wielkanocnych rozpoczniemy również prace na ulicy Szkolnej, Polnej i Placu Straży.

Po wykonaniu remontów w mieście Sulejów będą kontynuowane prace na terenie gminy.

Trwają również prace porządkowe na terenach miasta i gminy prowadzone przez naszych pracowników interwencyjnych.

Wkrótce Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie rozpocznie prace polegające na: przycinaniu zieleni wysokiej wzdłuż pasów drogowych, odmulaniu rowów przydrożnych oraz  ścinaniu i wzmacnianiu poboczy.

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA