Prezentacja kandydatów na patrona w Szkole Podstawowej w Przygłowie

    W czwartek, 28 kwietnia br. o godzinie 17.00 odbyła się prezentacja kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej w Przygłowie, na którą zostali zaproszeni rodzice uczniów oraz członkowie społeczności lokalnej. Pani dyrektor powitała licznie przybyłych gości i przedstawiła pokrótce zgłoszone kandydatury na patrona naszej szkoły oraz zasady ich weryfikacji. Następnie uczniowie klas piątych przedstawili prezentację multimedialną o kandydacie „Przyjaciół Przyrody”, uczniowie klas czwartych – o kandydacie „Polskich Sportowców”, a uczniowie klasy szóstej – o kandydacie „Szarych Szeregów”, gdyż spośród takich kandydatów 20 maja br. w drodze wyborów zostanie wyłoniony jeden, którego imię będzie nosiła nasza szkoła. Oprawę plastyczną – przepiękne plakaty i rysunki, które zdobiły przekaz multimedialny, wykonali uczniowie klas I-III. Mamy nadzieję, że te prezentacje przybliżą postaci kandydatów i pomogą zainteresowanym w dokonaniu wyboru.

  • DSC05790
  • DSC05791
  • DSC05792
  • DSC05794
  • DSC05805
  • DSC05827
  • DSC05828