23 maja 2017 r. z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w OSP w Przygłowie zostały zorganizowane spektakle profilaktyczne dla dzieci. Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska”   z Krakowa w zabawny, a zarazem moralizatorski sposób ujął ponadczasowe problemy. Widowisko pt. „ Misio Tulisio” skierowane dla dzieci młodszych z klas 0-III szkoły podstawowej, ukazało siłę przyjaźni, bez względu na pochodzenie, czy wygląd. Natomiast „Autostrada do piekła” przedstawiła dzieciom klas IV-VI szkoły podstawowej, problem zażywania środków psychoaktywnych. Mali widzowie poznali skutki negatywnych zachowań oraz ich wpływ na życie. Szczególne podziękowania składamy Panu Bogdanowi Pietrykowskiemu Prezesowi KSRG OSP w Przygłowie za bezpłatne użyczenie sali OSP.

Uśmiechnięte i zadowolone buzie małych widzów utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności tego typu koncepcji, które, mamy nadzieję, zaowocują w przyszłości.

  • IMG_0929
  • IMG_0935
  • IMG_0922