Burmistrz Sulejowa  informuje Mieszkańców, iż w związku z realizacją programu Ministerstwa Środowiska „Czyste Powietrze” mieszkańcy  Gminy Sulejów również we własnym zakresie będą mogli  ubiegać się o dofinansowanie  nie tylko na wymianę przestarzałych źródeł ciepła – jak było dotychczas, ale również na dofinansowanie  termomodernizacji budynku.

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery  z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Inicjatywa skierowana jest w szczególności do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Program zakłada wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła wraz z montażem.

Dane kontaktowe:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – www.wfosigw.lodz.pl (zakładka Czyste Powietrze)

Telefon (42) 663 41 00 (wewn.41,42,43 lub 44)

KONTAKT MAILOWY DORADZTWO ENERGETYCZNE ŁÓDŹ: doradztwo@wfosigw.lodz.pl