Wnioski na świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od 1kwietnia 2016 r.

Program zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody.

W przypadku ubiegania się o świadczenia na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe : 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł ( w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko). Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje na wniosek, który będzie należało złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie, ul. Targowa 20 lub drogą elektroniczną, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.  Wnioski dostępne są w siedzibie Ośrodka  oraz na stronie www.mops.sulejow.biuletyn.net

 Pierwszy okres, na który ustalone będzie prawo do świadczenia, rozpocznie się  z dniem wejścia   w życie ustawy, tj. 1kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.

 Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

 Na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego MOPS ma trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Ośrodka, ul. Targowa 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 bądź pod numerami telefonów:      

 44 61 62 033; 44 61 62 244.

Wnioski do pobrania