1 kwietnia wystartował długo oczekiwany program „RODZINA 500+”. W naszej gminie realizacją tego projektu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie. Jak zauważył Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski mimo medialnych obaw związanych z wdrażaniem programu „RODZINA 500+”, w naszej gminie żadnych problemów nie ma. Cały proces przebiega bardzo płynnie.

Program zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody.

W przypadku ubiegania się o świadczenia na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe : 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł  (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko). Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje na wniosek, który będzie należało złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie, ul. Targowa 20 lub drogą elektroniczną, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.  Wnioski dostępne są w siedzibie Ośrodka  oraz na stronie www.mops.sulejow.biuletyn.net

Pierwszy okres, na który ustalone będzie prawo do świadczenia, rozpocznie się  z dniem wejścia   w życie ustawy, tj. 1kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.

 Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.  świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

 Na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego MOPS ma trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Ośrodka, ul. Targowa 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 bądź pod numerami telefonów:      

 44 61 62 033; 44 61 62 244.

  • DSC_1403
  • DSC_1404
  • DSC_1405
  • DSC_1406
  • DSC_1407
  • DSC_1408